Ta strona korzysta z plików cookie (ciasteczek) w celu personalizowania treści dla odbiorców. Każdy użytkownik może wyłączyć zapisywanie plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej, co spowoduje, że nie będą gromadzone żadne informacje.

Produktów: 0 0,00 zł

Koszyk jest pusty

Ilość:

Suma: 0,00

Polityka prywatności

1. FIRMA KRZYMIŃSKI ROBERT P W REMIKS, (dalej REMIKS) przywiązuje dużą wagę do ochrony prywatności osób odwiedzających serwis internetowy w domenie www.remiks.pasaz24.pl oraz osób korzystających z usług świadczonych drogą elektroniczną, w szczególności za pośrednictwem sklepu internetowego www.remiks.pasaz24.pl.2. Administratorem danych osobowych jest FIRMA KRZYMIŃSKI ROBERT P W REMIKS z siedzibą w Sosnowcu (41-200), ul. Kukułek 41, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem REGON 271588279, NIP 6441427185, numer telefonu: 694 477 421 (od poniedziałku do piątku, w godzinach 08:00-16:00), e-mail: biuro@remiks.com.pl3. REMIKS przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami, w szczególności Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2016r poz.922). .4. REMIKS stosuje wymagane przez polskie prawo zabezpieczenia techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024).5. REMIKS nie zabiega o identyfikację użytkowników stron internetowych firmy i zbiera tylko te dane, które zostały dobrowolnie przekazane. REMIKS przechowuje przekazane przez Państwa informacje w systemie informatycznym z zachowaniem środków bezpieczeństwa, w tym z wykorzystaniem zabezpieczeń programowych i sprzętowych.6. Podane przez użytkownika dane osobowe mogą być przetwarzane dla celów marketingowych (newsletter) jedynie przez REMIKS.


7. Na stronach internetowych REMIKS udostępnione są odnośniki (linki) do serwisów zewnętrznych, na których nie obowiązuje niniejsza polityka. REMIKS nie ponosi odpowiedzialności za zasady przestrzegania prywatności obowiązujące na tych stronach. Zalecamy zapoznanie się z treścią zasad w poszczególnych serwisach www.


8. Ze względu na publiczny charakter sieci Internet, korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może się wiązać z zagrożeniami, niezależnie od dochowania przez REMIKS należytej staranności. Do szczególnych typów zagrożeń związanych z korzystaniem z usług świadczonych za pośrednictwem publicznej sieci należy między innymi możliwość przechwycenia części bądź całości informacji przesyłanych między Państwa przeglądarką sieci Web a naszym serwisem. Dotyczy szczególnie serwisów wyposażonych w aktywną zawartość wykraczającą poza standard HTML. Korzystanie z serwisu internetowego wiąże się z udostępnieniem informacji o Państwa przeglądarce internetowej (jej nazwa i wersja), systemie operacyjnym, adresie IP (domenie) i innych.9. Serwisy REMIKS wykorzystują mechanizm tzw. „cookies” (ciasteczka). Mechanizm ten odpowiada za ułatwienie dostępu użytkownikom do zasobów zgromadzonych w ich obrębie. Mechanizm ten nie jest wykorzystywany celem pobierania danych osobowych użytkowników ani żadnych innych informacji na ich temat. Do prawidłowego funkcjonowania serwisów niezbędne jest uaktywnienie funkcjonalności cookies w ustawieniach przeglądarki.

RODO

1. FIRMA KRZYMIŃSKI ROBERT P W REMIKS, (dalej REMIKS) przywiązuje dużą wagę do ochrony prywatności osób odwiedzających serwis internetowy w domenie remiks.com.pl oraz osób korzystających z usług świadczonych drogą elektroniczną, w szczególności za pośrednictwem sklepu internetowego www.remiks.pasaz24.pl.

2. REMIKS przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną oraz stosuje niezbędne zabezpieczenia, tak aby spełnić wymogi Rozporządzenia RODO* oraz chronić prawa osób, których dane dotyczą.

Administrator danych osobowych:

Administratorem danych osobowych jest http://FIRMA KRZYMIŃSKI ROBERT P W REMIKS z siedzibą w Sosnowcu (41-200), ul. Kukułek 41, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem REGON 271588279, NIP 6441427185, numer telefonu: 694 477 421 (od poniedziałku do piątku, w godzinach 08:00-16:00), e-mail: biuro@remiks.com.pl.

3. REMIKS informuje osoby, których dane dotyczą, o prawie:

  • Żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, jeżeli są nieprawidłowe,
  • Usunięcia („Prawo do bycia zapomnianym”),
  • Sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
  • Ograniczenia przetwarzania,
  • Przenoszenia danych
  • Wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych, w przypadku gdy uznają, że przetwarzanie danych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

4. REMIKS nie zabiega o identyfikację użytkowników stron internetowych firmy i zbiera tylko te dane, które zostały dobrowolnie przekazane. REMIKS przechowuje przekazane przez Państwa informacje w systemie informatycznym z zachowaniem środków bezpieczeństwa, w tym z wykorzystaniem zabezpieczeń programowych i sprzętowych.

5. Podane przez użytkownika dane osobowe mogą być przetwarzane dla celów marketingowych (newsletter) jedynie przez REMIKS.

6. Na stronach internetowych REMIKS udostępnione są odnośniki (linki) do serwisów zewnętrznych, na których nie obowiązuje niniejsza polityka. REMIKS nie ponosi odpowiedzialności za zasady przestrzegania prywatności obowiązujące na tych stronach. Zalecamy zapoznanie się z treścią zasad w poszczególnych serwisach www.

7. Ze względu na publiczny charakter sieci Internet, korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może się wiązać z zagrożeniami, niezależnie od dochowania przez REMIKS należytej staranności. Do szczególnych typów zagrożeń związanych z korzystaniem z usług świadczonych za pośrednictwem publicznej sieci należy między innymi możliwość przechwycenia części bądź całości informacji przesyłanych między Państwa przeglądarką sieci Web a naszym serwisem. Dotyczy szczególnie serwisów wyposażonych w aktywną zawartość wykraczającą poza standard HTML. Korzystanie z serwisu internetowego wiąże się z udostępnieniem informacji o Państwa przeglądarce internetowej (jej nazwa i wersja), systemie operacyjnym, adresie IP (domenie) i innych.

8. Serwisy REMIKS wykorzystują mechanizm tzw. „cookies” (ciasteczka). Mechanizm ten odpowiada za ułatwienie dostępu użytkownikom do zasobów zgromadzonych w ich obrębie. Mechanizm ten nie jest wykorzystywany celem pobierania danych osobowych użytkowników ani żadnych innych informacji na ich temat. Do prawidłowego funkcjonowania serwisów niezbędne jest uaktywnienie funkcjonalności cookies w ustawieniach przeglądarki.

9. Niniejsza Polityka wchodzi w życie z dniem 25 maja 2018 r.

  • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

Witryna stworzona na platformie